Home » Laatste nieuws » Rob Roef: Hoe gaat data de bouw helpen?

Rob Roef: Hoe gaat data de bouw helpen?

Net als in andere vakgebieden, is er in de bouw de afgelopen jaren een verandering ingezet op het gebied van digitalisering en het Internet of Things. Zo worden gebouwen bijvoorbeeld automatisch van een signaal voorzien wanneer er onderdelen vervangen moeten worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er actuele informatie over elk onderdeel beschikbaar is. De beschikking over deze Big Data geeft weer mogelijkheden om op basis van analyses project- of productverbeteringen door te voeren. Kortom: een efficiënter werkproces en kennis die ingezet kan worden bij toekomstige bouwprojecten!

Dit is slechts een voorbeeld van hoe data de bouwsector kan helpen. Op 16 september, tijdens de BouwKennis Jaarbijeenkomst, zal Rob Roef dieper ingaan op de vraag hoe data de bouw kan helpen. Dit zal hij onder andere doen aan de hand van het begrip Predictive twins:

“Een predictive twin is een digitale replica van een (deel van een) fysiek bouwwerk, zoals bruggen, tunnels, woningen en kantoren. Deze staat in tegenstelling tot een BIM in verbinding met de fysieke twin. Hierdoor kan de predictive twin de fysieke twin volgen, beoordelen en tot slot, op basis van de informatie die wordt ontvangen, leren. Tijdens de levenscyclus van een bouwwerk kan de predictive twin o.a. worden ingezet om allerlei simulaties en voorspellingen te doen ten aanzien van het toekomstige gedrag en gebruik van de fysieke twin.”

Bekijk hier de video van Rob over zijn bijdrage aan de BouwKennis Jaarbijeenkomst:

Over Rob:

Al snel na z’n studie Civiele Techniek ontdekte Rob dat er in de bouw beter zou moeten worden samengewerkt en dat door verregaande inzet van digitalisering mogelijk zou worden. Vanuit een ontwerpfunctie bij een ingenieursbureau is hij daarom software gaan ontwikkelen, ondersteunen en later ook verkopen. Inmiddels is Rob gegroeid tot een allround manager op het snijpunt waar digitalisering en de bouw- en infrasector elkaar ontmoeten. Hij is een voorvechter van (open) BIM, transparante werkwijzen en open standaarden.

Sinds april 2019 is Rob actief als Business Developer bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO en vanaf januari 2020 clustermanager Digitalisering waar hij mede sturing geeft aan de totstandkoming van mooie projecten rondom de sleuteltechnologieën binnen Bouw & Infra zoals Artificial Intelligence, Linked Data, Digital Twins, Platform Technologies en BIM ontwikkelingen zoals BIM Bots.

P.S.

Rob z’n alter ego is “BIM Captain”; Hij vindt het bouwen van (BIM) teams het mooiste wat er is en vergelijkt zijn teams vaak met een team op een schip dat – mits goed getraind – volledig autonoom kan opereren. Van mecanicien tot kok, iedereen heeft zijn eigen positie! Uiteindelijk heeft elk schip ook een kapitein nodig, maar het kán varen zonder.

Volledig overzicht keynotes