Home » Mensen » Rob Roef – Cluster Manager Digitalisation TNO

Rob Roef – Cluster Manager Digitalisation TNO

Al snel na z’n studie Civiele Techniek ontdekte Rob dat er in de bouw beter zou moeten worden samengewerkt en dat door verregaande inzet van digitalisering mogelijk zou worden. Vanuit een ontwerpfunctie bij een ingenieursbureau is hij daarom software gaan ontwikkelen, ondersteunen en later ook verkopen. Inmiddels is Rob gegroeid tot een allround manager op het snijpunt waar digitalisering en de bouw- en infrasector elkaar ontmoeten. Hij is een voorvechter van (open) BIM, transparante werkwijzen en open standaarden.

Sinds april 2019 is Rob actief als Business Developer bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO en vanaf januari 2020 clustermanager Digitalisering waar hij mede sturing geeft aan de totstandkoming van mooie projecten rondom de sleuteltechnologieën binnen Bouw & Infra zoals Artificial Intelligence, Linked Data, Digital Twins, Platform Technologies en BIM ontwikkelingen zoals BIM Bots.

Tijdens de BouwKennis Jaarbijeenkomst zal Rob spreken over de vraag hoe data de bouw kan helpen. Dit zal hij doen aan de hand van het begrip Predictive twins.

“Een predictive twin is een digitale replica van een (deel van een) fysiek bouwwerk, zoals bruggen, tunnels, woningen en kantoren. Deze staat in tegenstelling tot een BIM in verbinding met de fysieke twin. Hierdoor kan de predictive twin de fysieke twin volgen, beoordelen en tot slot, op basis van de informatie die wordt ontvangen, leren. Tijdens de levenscyclus van een bouwwerk kan de predictive twin o.a. worden ingezet om allerlei simulaties en voorspellingen te doen ten aanzien van het toekomstige gedrag en gebruik van de fysieke twin.”

P.S.

Rob z’n alter ego is “BIM Captain”; Hij vindt het bouwen van (BIM) teams het mooiste wat er is en vergelijkt zijn teams vaak met een team op een schip dat – mits goed getraind – volledig autonoom kan opereren. Van mecanicien tot kok, iedereen heeft zijn eigen positie! Uiteindelijk heeft elk schip ook een kapitein nodig, maar het kán varen zonder.