Home » Jaarbijeenkomst » Terugblik 2019

Terugblik 2019

FOTO’S JAARBIJEENKOMST 2019

 

BEZOEKERSLIJST

Bekijk hier wie de Jaarbijeenkomst 2019 heeft bezocht.

DAGVERSLAG

Nog even de hoogtepunten teruglezen of door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn? Hier lees je de hoogtepunten van de presentaties van onze sprekers.

Guido van Beek: “Ik ben mild positief over de Nederlandse markt”

Download hier de presentatie

In 2019 profiteert de bouw van de hoogconjunctuur waarin de Nederlandse economie zich da afgelopen paar jaar in bevond. Maar voor de woningbouw wordt steeds duidelijker dat er afname zit aan te komen. In 2019 verwacht BouwKennis 69.000 opgeleverde woningen, om te dalen naar 68.000 in 2020 en 66.000 in 2021. De utiliteitsbouw groeit in 2019 en 2020 verder door als gevolg van de forse stijging in de vergunningverlening in de afgelopen jaren. Ook hier is recentelijk de vergunningverlening gedaald. Door de lange doorlooptijd van de projecten zal deze markt pas in 2021 stagneren. Marktanalist Guido van Beek van BouwKennis presenteerde de nieuwste septemberramingen.

“Onze economie is in 2019 al een tijdje over de groeitop heen”, vertelt Guido. “Dit jaar neemt het groeitempo af van 2,8% naar 1,8% en komend jaar valt de BBP-groei terug tot 1,5%. Dat betekent overigens niet dat het slecht gaat met de economie, maar dat we terugkeren naar wat gematigdere cijfers. Waar de groei afgelopen jaren nog vooral door de export kwam, zien we nu juist dat de internationale handel de zwakke plek aan het worden is. Dit heeft onder meer te maken met de handelsoorlog tussen de VS en China, de rommelige Brexit en de verstorende werking van het monetaire beleid van de ECB.”

Utiliteitsbouw geraakt door zwakke Duitse industrie
In veel Europese landen stagneert de groei in de industrie, zo ook in Duitsland en Italië. Guido: “De Nederlandse industrie in voor 70% afhankelijk van de export en levert veel aan met name Duitsland. Hierdoor verdwijnt ook de noodzaak tot uitbreidingsinvesteringen, wat terug te zien is in de vergunningverlening voor de industrie. Juist de industrie was één van de groeimotoren achter het herstel in de utiliteitsbouw.”

De bouw van distributiecentra is de tweede pijler waar de utiliteitsnieuwbouw op rust. “De laatste jaren zijn er veel zeer grote distributiecentra gebouwd, van pakweg 50.000 m2 tot soms wel meer dan 100.000 m2. De geschikte kavels voor de bouw hiervan zijn inmiddels bijna op. En aangezien er ook geen tweedehands markt is voor dit type gebouwen – omdat deze er gewoon niet zijn – moet je dus nieuw gaan bouwen als je zo’n pand wilt hebben. Nu grootschalige kavels bijna op zijn en er door het stikstofprobleem mogelijk geen nieuwe bedrijventerreinen uitgegeven worden, kan ook de bouw van distributiecentra op de middellange termijn is gevaar komen.”

Kabinet genoopt tot woningmarktondersteuning
De binnenlandse situatie in de economie is ook niet allemaal rooskleurig. Guido legt uit: “Ten eerste is het vertrouwen bij consumenten en producenten het afgelopen jaar hard gedaald. Gelukkig is daarin nu wel de bodem bereikt. Daarnaast profiteerden burgers te weinig van de hoogconjunctuur: de koopkracht bleef flink achter bij de economische groei. Verder is de woningmarkt oververhit en zorgt de renteverlaging voor kortingen bij pensioenfondsen.”

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet dan ook aan dat er aanvullende maatregelen komen voor de woningmarkt en het repareren van de koopkracht bij lage en middeninkomens. “Er komt € 1 miljard beschikbaar bij gemeenten om woningbouwprojecten te ondersteunen en corporaties krijgen eveneens € 1 miljard ter compensatie van de verhuurderheffing. Tevens zet het kabinet in op 15.000 tijdelijke huurwoningen per jaar en de aanpak van scheefwoners.”

Het zwaard van Damocles: stikstof
Het is nog maar de vraag wat de impact van dit extra geld zal zijn. De vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State op 29 mei j.l. heeft er namelijk voor gezorgd dat er in de buurt van Natura-2000 gebieden in principe geen bouwvergunningen worden afgegeven waarbij stikstofdepositie wordt veroorzaakt. Dat heeft geleid tot veel ophef. Een eerste inventarisatie leert dat er mogelijk 18.000 projecten – van afsluitduik tot een klein kippenhok – mogelijk niet door kunnen gaan. Dit probleem komt bovenop de uitdagingen die de bouwsector al had: een tekort aan personeel en de langere levertijden voor bouwmaterialen.

Volgens BouwKennis zullen de gevolgen hiervan pas vanaf 2021 te merken zijn: “De mate waarin het besluit van de Raad van State van invloed zal zijn, heeft alles te maken met de oplossingen waarmee de Commissie Stikstofproblematiek onder leiding van Remkes komt. Deze zal in de loop van de week van 23 september haar aanbevelingen doen, dan weten we meer.”

Renovatie en onderhoud wordt groeimotor
De nieuwbouwmarkt lijkt dus te gaan stagneren in de komende jaren, in tegenstelling tot de markt voor renovatie en onderhoud. “Voor de markt voor renovatie en onderhoud van zowel woningen als utiliteitsgebouwen zal de markt in de komende jaren blijven groeien met zo’n 3% tot 2%. Dit ligt in lijn met de langetermijntrend. Het aantal transacties op de woningmarkt neemt weliswaar af, maar er is compensatie van zittende bewoners die hun woning renoveren omdat zij geen nieuwe woning kunnen vinden in deze krappe markt.”

Ook zorgt verduurzaming voor een blijvende bijdrage aan de groei van woningverbeteringen. “Bij corporaties zien we in eerste instantie een focus op doelmatigheid, dus vooral onderhoud uitvoeren dat simpelweg moet. Maar zeker corporaties zoeken naar ingrepen waarmee zij een hogere huur kunnen vragen, omdat zij door de verhuurderheffing ook hogere kosten hebben. Daarom zien we ook een stijging bij de renovatie-uitgaven, waarvan energiebesparende maatregelen een steeds belangrijke onderdeel vormen.”

Remko Helms: “Als je beter begrijpt wat voor data je hebt, kun je daarmee beter aan de slag”

Download hier de presentatie

Data omzetten in waarde is volgens Remko Helms van groot belang voor organisaties. Tijdens zijn presentatie neemt hij ons mee in het proces van toeval naar vaardigheid. Vanuit zijn functie als hoogleraar Informatiesystemen aan de Open Universiteit weet hij van alles te vertellen over mogelijkheden die je hebt met data. Aan de hand van voorbeelden legt hij uit hoe je na data-analyse de juiste beslissingen kunt nemen voor je organisatie.

Overvloed aan data
Tegenwoordig beschikken we over heel veel data. Dat geldt ook voor bedrijven. Er ontstaat steeds meer besef wat je daadwerkelijk met die data kan. Data Science is een wetenschapsgebied en binnen dat gebied worden data-analysetechnieken ontwikkeld. Met deze technieken worden patronen uit data gehaald; machine learning technieken. Remko vertelt dat zij daarmee proberen om theorieën uit te leggen die we in de praktijk tegenkomen. Het kan organisaties op die manier echt helpen. Zo maken top presterende bedrijven vijf keer meer gebruik van data analytics dan andere bedrijven dat doen. Slimme producten en diensten zijn gebaseerd op het slimme gebruik van data.

Voorbeelden uit de praktijk
In zijn presentatie laat Remko een aantal bekende voorbeelden zien van het slimme gebruik van data. Zo maakt koerierdienst UPS gebruik van data om verkeersstromen te voorspellen. Zo kunnen zij uiteindelijk brandstofkosten en tijd besparen. De gemeente Utrecht doet dit om de problematiek rondom weesfietsen in kaart te brengen. Door een tekstanalyse erop los te laten, krijgen zij inzicht in de problematiek en kunnen er vaker stadswachten langs deze plekken gestuurd worden. Nog een voorbeeld dat voorbijkwam is streamingsdienst Netflix. Zij meten het kijkgedrag om in het vervolg series aan te bieden die jij interessant vindt.

Deep Solaris
In het onderzoeksproject ‘Deep Solaris’ werkt het CBS samen met de Open Universiteit en de statistische bureaus van Vlaanderen en Duitsland om een zo compleet en gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van geïnstalleerde zonnepanelen. Onderdeel van dit project is het opleveren van een interactieve kaart met de locaties van zonnepanelen in Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nederlands Limburg. De locaties worden automatisch bepaald op basis van luchtfoto’s. Het algoritme is zo getraind dat het een zonnepaneel kan herkennen van de foto. Van de locaties kunnen zo regionale statistieken met aantallen zonnepanelen worden gemaakt. Zo kun je zien waar de zonnepanelen wel staan, maar vooral ook waar niet. Op deze manier is het makkelijk bepalen waar de potentie van zonnepanelen ligt.

Voor een staalbedrijf kan zoiets interessant zijn om kwaliteitsproblemen in de staalproductie te kunnen herkennen. Een algoritme om defecten te herkennen draagt hierbij aan een verbetering van de kwaliteit van het staal.

Data science proces
Het data science proces is een gestructureerde aanpak voor dit soort activiteiten en projecten. Het bestaat uit de volgende stappen:

  • Business understanding à je moet doelstellingen hebben als bedrijf
  • Data understanding à snap je wat voor data je hebt, wat is een eventueel risico van het gebruik
  • Data preparation à de voorbereiding voordat je data kunt gebruiken vergt tijd, data uit verschillende databases in één formaat krijgen is bijvoorbeeld lastig
  • Model building à hier moet je kijken; welk algoritme moet ik gebruiken, wat voor resultaten krijg ik daaruit en hoe interpreteer je deze
  • Testing & evaluation = je moet blijven monitoren dat het werkt, want algoritmes zijn getraind op een bepaalde dataset
  • Deployment

Succes behalen door samenwerking
Tot slot benadrukt Remko nog even dat samenwerking binnen een organisatie van cruciaal belang is als je resultaat wilt boeken met data science. Kijk eerst goed wat je als business wilt bereiken, hoe kan je dat realiseren met bijvoorbeeld ICT? Hoe kan dat bijdragen aan je bedrijfsdoelstellingen? Dus een tip: breng eerst je bedrijfsdoelstellingen in beeld en kijk daarna welke data je als bedrijf al hebt. Een data scientist kan daarbij van toegevoegde waarde zijn. Echter moet je als bedrijf ook tijd en kennis hebben om het tot een succes te maken. Als je beter begrijpt wat voor data je hebt, kun je daarmee beter aan de slag.

Boudewijn Goedhart: “Dit jaar willen we de basis leggen om voor jullie een succesvol BI-partner te worden”

Tijdens zijn presentatie neemt Boudewijn Goedhart ons mee naar het verleden, het heden en de toekomst van BouwKennis.

In 2002 werd BouwKennis opgericht als bouwkennis.nl. In de loop van de jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot dé kennispartner voor markt- en marketinginformatie ten behoeve succesvolle (strategische) plannen. Daarbij willen we de volledige bouw- en installatiekolom bedienen.

In de komende jaren vernieuwt BouwKennis de strategie en groeien we uit tot business intelligence-partner. We leveren gestructureerde data, niet alleen vanuit ons eigen onderzoek, maar gebruiken ook data van derden.

We willen niet alleen data leveren. We zullen ook vooruitzichten en verklaringen blijven maken. Dit zijn de haakjes waaraan jij je strategie kunt ophangen of die je aan het denken zetten. Maar op een andere manier dan nu: volledig vanuit een dataplatform én gevisualiseerd met PowerBI. Met als belangrijkste doel dat onze leden beter beslissingen kunnen nemen, zowel voor de Nederlands markt als internationaal.

Daarbij blijven wij het grootste netwerk van commercieel beleidsmakers in de kolom bij elkaar brengen.

Jim Stolze: “Wij willen AI, omdat we druk zijn met de digitale transformatie”

Download hier de presentatie

Een veelgehoorde quote, maar wat betekent het eigenlijk? Veel bedrijven hebben geen idee. Jim: ‘Belangrijk is in ieder geval dat de klemtoon ligt op transformatie. Het is namelijk niet klaar na het proces van digitaliseren, want dan begint het pas.’

Een voorbeeld uit de praktijk. De Free Record Shop verkocht Dvd’s in de winkel, Netflix verstuurde ze voor een maandelijks bedrag per post. Ze deden bijna hetzelfde, maar uiteindelijk bleef alleen de laatste partij over. Waarom? Netflix maakt het de consument nog makkelijker door de digitale collectie te ontsluiten via streaming. Met andere woorden: Netflix ging van data naar informatie en inmiddels weten zij precies wie wat waar op welk moment keek en hoe de content gewaardeerd werd. Daar passen zij hun aanbod op aan.

En dat is precies de clue bij digitale transformatie die veel organisaties ontgaat. Zij zijn data rich, maar information poor. Ze hebben niet meer data, maar betere data nodig.

Algodingesen
Netflix gebruikt algoritmes om hun gebruikers op basis van hun kijkgedrag suggesties te doen. Moeilijk? Niet volgens Jim, want een algoritme is een instructie om iets te doen. Het eerste algoritme bij Netflix was het inpakken van de dvd’s en het versturen per post. Het huidige algoritme is het verzamelen en analyseren van data en op basis daarvan voorspellingen doen. Dit is niet ingewikkeld, het vraagt alleen om andere vaardigheden. Die van een data scientist. Zo weet je wat je klant wil, voordat hij erom vraagt. De term algorithmization betekent dan eigenlijk in het Netflix voorbeeld dan ook niets anders dan het kwantificeren van smaak oftewel het herkennen van patronen in data.

Met AI kun je dus met beter gereedschap betere beslissingen nemen. Dit werkt op basis van machinelearning: de machine leert van data. Je algoritme is dus zo goed als de data waarmee deze wordt gevoed.

Ik ben een robot
Iedereen komt weleens een captcha tegen, waar je de plaatjes met verkeerslichten aan moet klikken bijvoorbeeld. Dit blijkt dus niet alleen om te checken of je wel een mens bent. In werkelijkheid ben jij de pixels op de foto aan het labelen voor de ‘machine’. Zo wordt het mogelijk dat een computer die slechts pixels en RGB codes waarneemt, uiteindelijk begrijpt wat die codes bij elkaar betekenen en daar zelf een zoekresultaat aan kan hangen.

Meer zeggen dan je wilt
Of wat denk je hiervan. Een callcenter in Amerika die op basis van een geluidsanalyse van jouw stem exact inspeelt op jouw emotionele behoeften. Door het stellen van bepaalde vragen of door het koppelen van jouw gegevens aan een medewerker die het beste met jouw humeur matcht. Denk je dat het jou niet overkomt? Heb jij ooit aan het begin van een telefoongesprek deze mededeling gehoord: ‘Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden’? Wie denkt dat dit voor stagiaires wordt gebruikt, kan er weleens helemaal naast zitten. Want jouw stem en je antwoorden worden opgenomen, gedigitaliseerd en geannoteerd: het is trainingsstof voor een database om jou te kunnen manuhelpen.

Innoveren moet, maar met respect voor de digitale waarden van je gebruikers.